Az Általános Mérnöki és Környezetvédelni Intézet rövid története

Az Intézet elődje a Gépészeti Tanszék (az RKK jogelődje, a Könnyűipari Műszaki Főiskola Alaptárgyi Tanszékből kiváló) volt. 1976-ban jött létre azzal a céllal, hogy a szakmai, technológiai oktatáshoz szükséges gépészeti alapképzést ellássa. A tanszék által oktatott alapozó jellegű tantárgyakhoz szervesen kapcsolódtak a szakmai tanszékek tananyagai. A tanszék első vezetői dr. Bódi József főiskolai tanár és Bertalan Gábor főiskolai docensek voltak. A Gépészeti Tanszék jó ipari kapcsolatokkal rendelkezett. Sikerült együttműködést kialakítani számos hazai és külföldi felsőoktatási és kutatási intézménnyel.

A BMF létrejöttét megelőző "Budapesti Polytechnikum" szervezetében a tanszék önálló képzési feladatot is ellátott: több évig vezette a biztonságtechnikai mérnök szak képzését. A Gépészeti és Biztonságtechnikai Tanszék vezetője 1994-től Dr. Patkó István főiskolai tanár lett. A Budapesti Műszaki Főiskola megalakulását követően a tanszék "Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet" megnevezéssel végzi munkáját. Az 1995-ben megindult könnyűipari minőségirányítási szakirányt oktató csoport is az Intézethez kapcsolódott, dr.Koczor Zoltán vezetésével, aki az intézet egyik igazgatóhelyettese lett. 2004 nyarán a minőségirányítási szakcsoport átkerült a Bőr-, Textil- és Ruhatechnológiai Intézetbe.

Az intézet azóta az általános mérnöki és a környezetvédelmi szakcsoportból áll - bár oktatóink legtöbbje mindkét területen oktat. Alapozó és szakmai alapozó tárgyakat oktatunk minden könnyűipari mérnök és mérnökasszisztens hallgatónak, közreműködünk a műszaki menedzserképzésben is. Saját hallgatókat bocsátunk ki a könnyűipari környezetvédelmi szakirányon, graduális és kooperatív képzésben egyaránt. Munkánkat önálló elektrotechnika, automatizálás, környezetvédelmi és CAD labor segíti.

Dr. Patkó István intézetigazgatót feladatainak ellátásában Korondi Endre intézetigazgató-helyettes segíti, egyúttal ők a két szakcsoport vezetői is.

Az intézet tevékenységének jelentős eredménye az, hogy 2004 őszén sikereds akkreditáció után közel 90 hallgatóval megindult a képzés a környezetmérnöki szakon. A kar második, önálló szakának a gondozása is a mi feladatunk lett.