Az Általános Mérnöki és Környezetvédelni Intézet rövid története

A Környezetmérnöki Intézet rövid története


Az Intézet elődje a Gépészeti Tanszék (az RKK jogelődje, a Könnyűipari Műszaki Főiskola Alaptárgyi Tanszékéből kiváló) volt. 1976-ban jött létre azzal a céllal, hogy a szakmai, technológiai oktatáshoz szükséges gépészeti alapképzést ellássa. A tanszék által oktatott alapozó jellegű tantárgyakhoz szervesen kapcsolódtak a szakmai tanszékek tananyagai. A tanszék első vezetői dr. Bódi József főiskolai tanár és Bertalan Gábor főiskolai docensek voltak. A Gépészeti Tanszék jó ipari kapcsolatokkal rendelkezett. Sikerült együttműködést kialakítani számos hazai és külföldi felsőoktatási és kutatási intézménnyel.

A BMF létrejöttét megelőző "Budapesti Polytechnikum" szervezetében a tanszék önálló képzési feladatot is ellátott: több évig vezette a biztonságtechnikai mérnök szak képzését. A Gépészeti és Biztonságtechnikai Tanszék vezetője 1994-től 2000-ig Dr. Patkó István főiskolai tanár lett. A Budapesti Műszaki Főiskola megalakulását (2000) követően a tanszék "Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet" megnevezéssel végezte munkáját továbbra is Dr. Patkó István vezetésével. Az 1995-ben megindult könnyűipari minőségirányítási szakirányt oktató csoport is az intézethez kapcsolódott, dr. Koczor Zoltán vezetésével, aki az intézet egyik igazgatóhelyettese lett. 2004 nyarán a minőségirányítási szakcsoport átkerült a Bőr-, Textil- és Ruhatechnológiai Intézetbe, és ezzel egyidőben, sikeres akkreditációt követően, közel 90 hallgatóval megindult a képzés az önálló környezetmérnöki szakon, ezzel felvállalva a kar második, önálló szakának gondozását is immár Környezetmérnöki Intézetként. A felsőoktatás átalakuló szervezeti felépítése intézményünket is érintette, ennek kapcsán 2006-tól indítottuk a környezetmérnök alapképzést (BsC), melynek szakfelelőse továbbra is a Környezetmérnöki Intézet.

Dr. Patkó István intézetigazgatót feladatainak ellátásában Korondi Endre intézetigazgató-helyettes segítette nyugdíjba vonulásáig.

Az intézet azóta az általános mérnöki, környezetvédelmi és matematikai szakcsoportokból áll – bár oktatóink többsége több szakterületen is oktat. Alapozó tárgyakat oktatunk minden környezetmérnök, könnyűipari-, és ipari formatervező mérnök, továbbá mérnökasszisztens hallgatóknak, közreműködünk a műszaki menedzserképzésben is. Szakmai és speciális környezetvédelmi ismereteket oktatunk a környezetmérnök hallgatóknak. A környezetmérnök szakon belül könnyűipari környezetvédelmi szakirányon, graduális, valamint kooperatív képzésben egyaránt képezünk hallgatókat. Munkánkat önálló elektrotechnikai, automatizálási, környezetvédelmi és CAD labor segíti.

2010-tól intézetünk posztgraduális, speciális szakmai képzést is indított Települési szennyvízgazdálkodás szakmérnök képzés megnevezéssel.

2014. szeptemberében megkezdődött a Környezetmérnök szak oktatása angol nyelven is.

A Környezetmérnöki Intézetet 2014. június 30-ig vezette Dr. Patkó István egyetemi magántanár (egyben a dékáni tisztséget is betöltötte). Feladatainak ellátásában három intézetigazgató helyettes segítette: Bodáné Dr. Kendrovics Rita, egyetemi docens, tudományos intézetigazgató helyettes, Dr. Szabó Lóránt adjunktus az oktatási igazgató helyettes, Dr. Zoller Vilmos intézetigazgató helyettes, mint a matematika szakcsoport vezetője. 

2014. július 1-től Dr. Mészárosné Dr. habil. Bálint Ágnes, egyetemi docens vezeti az intézet munkáját segítőivel, Soósné Berecz Márta mestertanár, oktatási intézetigazgató helyettes és Dr. Szabó Lóránt adjunktus, kutatási igazgató helyettes segítségével.

 

KÖRNYEZETMÉRNÖK SZAK

BSc képzés - nappali tagozaton (7 féléves) levelező tagozaton (8 féléves)

1999-ben a még Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet indította a könnyűipari környezetvédelmi szakirányt, mely 2004-ben lett önálló szak a könnyűipari karon. itt végzett szakemberek rendelkeznek a környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére szolgáló korszerű műszaki, technológiai ismeretekkel.

Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére. Képesek környezeti hatástanulmányok készítésére, amellyel valamely tervről, projektről a tevékenységet megelőzően a környezeti szempontok figyelembevételével átfogó értékelést adhatnak.

Rendelkeznek a környezeti auditálás elvégzéséhez szükséges alapvető ismeretekkel. Környezetvédelmi mérnökeink a megszerzett tudást jól hasznosíthatják a termelő szférában, a gazdálkodó szervezeteknél, önkormányzatoknál, felügyelőségeknél.

A képzés jellegzetes szaktárgyai:

Természet és tájvédelem, környezeti elemek védelme, környezetvédelmi műveletek és technológiák, térinformatika, környezet-gazdaságtan stb. Mindkét szakirányon az iparágak alapismereteit és jellemző környezetvédelmi problémáit sajátítják el a hallgatók.

Környezetmérnök szakot bemutató videó (7perc 10 másodperctől)

 

KÉPZÉSI PROGRAM Környezetmérnöki alapképzési szak (BSc - E3 jelű) letöltése

 

A képzésen belül az alábbi specializációk közül választhatnak a hallgatók (a specializációk 12 fő jelentkezőtől indul):

  • Könnyűipari specializáció
  • Környezetvédelem a közigazgatásban specializáció
  • Zöldenergia specializáció

 

2019. szeptemberétől érvényes E3 jelű tantervek

BSc képzés:
Környezetmérnök nappali BSc szak (nappali / levelező)

Angol nyelvű képzés:
Environmental Engineering BSc (nappali)

 

2018. szeptemberétől érvényes E jelű tantervek

BSc képzés:
Környezetmérnök nappali BSc szak (nappali / levelező)

Angol nyelvű képzés:
Environmental Engineering BSc (nappali)

Kihelyezett képzés:
Könnyűipari mérnöki BSc Székhelyen kívüli képzés - Székelyudvarhely (levelező)

Műszaki mérnökasszisztens képzések:
Műszaki mérnökasszisztens - felsőoktatási szakképzési - FOKSZ (nappali / levelező)

 

2017. szeptemberétől érvényes E jelű tantervek

BSc képzés:
Környezetmérnök nappali BSc szak (nappali / levelező)

Angol nyelvű képzés:
Environmental Engineering BSc (nappali)

Kihelyezett képzés:
Könnyűipari mérnöki BSc Székhelyen kívüli képzés - Székelyudvarhely (levelező)

Műszaki mérnökasszisztens képzések:
Műszaki mérnökasszisztens - felsőoktatási szakképzési - FOKSZ (nappali / levelező)
Műszaki mérnökasszisztens szak nappali - Salgótarján (nappali)

 

Szakmérnöki képzés

Települési szennyvízgazdálkodási szakmérnök (levelező)

 

Ekvivalencia táblázat

Környezetmérnök C, D jelű és E jelű tantervek közötti megfelelés 2017
Környezetmérnök K tantervből BSc tantervbe

 

BSc3 képzés mintatantervei

Environmental Engineering programme BSc full time (english) (valid from 01.01.2012)
Környezetmérnök nappali Életbelép a 2010/11 tanév 2. félévétől
Környezetmérnök levelező Életbelép a 2010/11 tanév 2. félévétől
Környezetmérnök nappali Életbelép a 2011/12 tanév 1. félévétől
Környezetmérnök levelező Életbelép a 2011/12 tanév 1. félévétől
Környezetmérnöki szak nappali tagozat, módosítva 2013. május 1-től
Környezetmérnöki szak levelező tagozat, módosítva 2013. május 1-től

 

 

Az egyéb tantervek megtalálhatóak a kari oldalon, az alábbi linken (naprakészen):

https://rkk.uni-obuda.hu/hu/tantervek