Környezetmérnök Szak

BSc képzés - nappali tagozaton (7 féléves) levelező tagozaton (8 féléves)

Az Általános Mérnöki és Környezetvédelmi Intézet 1999-ben indította a könnyűipari környezetvédelmi szakirányt, mely 2004-ben lett önálló szak a Könnyűipari karon. Az itt végzett szakemberek rendelkeznek a környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére szolgáló korszerű műszaki, technológiai ismeretekkel.
Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére. Képesek környezeti hatástanulmányok készítésére, amellyel valamely tervről, projektről a tevékenységet megelőzően a környezeti szempontok figyelembevételével átfogó értékelést adhatnak.
Rendelkeznek a környezeti auditálás elvégzéséhez szükséges alapvető ismeretekkel. Környezetvédelmi mérnökeink a megszerzett tudást jól hasznosíthatják a termelő szférában, a gazdálkodó szervezeteknél, önkormányzatoknál, felügyelőségeknél.

A képzés jellegzetes szaktárgyai:

Természet és tájvédelem, környezeti elemek védelme, környezetvédelmi műveletek és technológiák, térinformatika, környezet-gazdaságtan stb. Mindkét szakirányon az iparágak alapismereteit és jellemző környezetvédelmi problémáit sajátítják el a hallgatók.